• Nhân viên Gia Khánh
  • Lẩu nấm Gia Khánh 2
  • Lẩu nấm Gia Khánh
Tin nổi bật
Món ăn tiêu biểu
Bản đồ các cơ sở


HỆ THỐNG NHÀ HÀNG LẨU NẤM GIA KHÁNH
Address: No. 2 Vu Pham Ham Street, Cau Giay, Hanoi
Hotline: 0909.911.112
Website: launamgiakhanh.vn
E-mail: admin@launamgiakhanh.vn

Copyright © 2014 GIAKHANH